In English

Utvecklingskonceptet ASKO Laundry Care. Från användarundersökning till färdig prototyp

The ASKO Laundry Care development concept. From user study to functional prototype

Johan Bergelin ; Daniel Johanson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-03-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18739

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek