In English

Värdemärkesstrategier baserade på industridesignmetodik. Fallet Tierra Products

Branding strategies based on industrial design methodology. The case of Tierra Products

David Lindskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-03-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18738

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek