In English

Varumärkesidentitet genom visuell produktdesign - en studie av perceptionen och tolkningen av Saab Automobile

Understanding the identity conveyed by visual product design - a study of perception and interpretation of the brand essence of Saab Automobile

Caroline Fjellner ; Johanna Stridsman Dahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-03-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18737

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek