In English

Att kommunicera "medicinsk behandling" eller "hälsovård"? Förpackningsdesign som ett medel att öka patienters följsamhet

Communicating "medical treatment" or "health care"? Packaging design as a way to increase compliance

Karin Sjöö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]