In English

Stöldskydd för motorcyklar. Framtagning av konceptuellt låssystem i samarbete med Cliff Design & Development och Highland Motors

Theft prevention for motor cycles. Development of a conceptual lock system in collaboration with Cliff Design & Development and Highland Motors

Maud Ahlberger Comi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-03-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek