In English

Compounding of conductive two phase polymer blends

Isabell Kindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-22. Den ändrades senast 2013-11-22

CPL ID: 187314

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek