In English

An analysis of films based on different cellulose derivatives

Erik Ambrus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-11-22.

CPL ID: 187313

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek