In English

Investigation of the morphology in polyethylene based insulation material with nano-particles for high voltage direct current cables

Nina Tran
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-11-22.

CPL ID: 187312

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek