In English

Synthesis of low bandgap conjugated organic materials for organic solar cell

Selda Aminzadeh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-22.

CPL ID: 187311

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek