In English

Characterization of changes in pressure sensitive adhesive due to sterilization

Elin Åkerström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-22.

CPL ID: 187310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek