In English

3D Cellulose structures by bottom-up fabrication: A feasibility study evaluating 3D printing of cellulose

Kajsa Markstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-22. Den ändrades senast 2015-07-28

CPL ID: 187306

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek