In English

Rheological factors promoting the ability to swallow viscoelastic fluids

tawan thammasunthorn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-22.

CPL ID: 187304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek