In English

Possibilities and challenges in combining Six Sigma and continuous improvements

Matilda Tingström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:113, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-22. Den ändrades senast 2013-11-22

CPL ID: 187230

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek