In English

Prediction of vibrational amplitude in composite sandwich structures

Simon Rydberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:72, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-21. Den ändrades senast 2014-02-27

CPL ID: 187196

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek