In English

The Effect of Gadolinium on the Dissolution of Uranium Dioxide in Synthetic Ground Water under Simulated Early-Stage Repository Conditions

Zhibo Ma
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 32 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-21. Den ändrades senast 2013-12-06

CPL ID: 187162

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek