In English

Air gap spinning of cellulose fibers from ionic solvents

Artur Hedlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-20. Den ändrades senast 2013-11-20

CPL ID: 187085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek