In English

Definition of structural attenuation from engine block using loudspeaker tests amd acoustic camera

Anders Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:19, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: combustion excitation, structural attenuation, Lucas filter, acoustic camera.Publikationen registrerades 2013-11-19. Den ändrades senast 2013-11-19

CPL ID: 187067

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek