In English

Unwinding the Potential in the European Market for Tradable Guarantees of Origin – Disclosing the Passivity Gap and How to Bridge It

Jonatan Falk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 55 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; E 2013:112, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-19. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 187052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek