In English

Business Modelling in the Fuzzy Front End Case study of new business opportunities based on by-products at SCA

Jon Borgas ; Andreas Törnkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 84 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:011, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-19. Den ändrades senast 2013-11-19

CPL ID: 187049

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek