In English

Architecture and multimodal stimulation in neuro intensive care

Dennis Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-15. Den ändrades senast 2013-11-15

CPL ID: 186845

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek