In English

Modeling an engine cooling system in Dymola

Simona Granito
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX052/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-15.

CPL ID: 186820

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek