In English

Design of hyperthermia applicator for head and neck tumour cancer treatment: A simulation study

Cristina Rigato
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX053/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-15. Den ändrades senast 2017-01-27

CPL ID: 186817

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek