In English

Customer involvement in organizations’ interchangeability

Sara Hartwig ; Magnus Lantz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 68 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:105, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-13. Den ändrades senast 2013-11-13

CPL ID: 186620

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek