In English

Vibration response of lightweight pedestrian bridges

Per Eriksson ; Hallvard Pagander Tysnes
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Vertical accelerations, Pedestrian bridge, footbridge, lightweight bridge,steel bridge, timber bridge, pedestrian loading, field measurements,Sétra, UK NA, ISO 10137, EC 5-2, comfort criteria, pedestrian force modelsPublikationen registrerades 2013-11-13. Den ändrades senast 2013-11-13

CPL ID: 186575

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek