In English

Kartläggning av källor till organiska föroreningar i avloppsvatten från svenska hushåll

Anna Nordgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:126, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Household wastewater, wastewater pollutants, household productsPublikationen registrerades 2013-11-12. Den ändrades senast 2013-11-12

CPL ID: 186501

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek