In English

Productization and validation of PressTending concept into a RobotStudio Addin

Nils Blomqvist ; Jens Kullberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX051/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]