In English

Bandlimited power-efficient signaling and pulse design for intensity modulation

Cristian Bogdan Czegledi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX045/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-12. Den ändrades senast 2014-10-27

CPL ID: 186495

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek