In English

Road traffic analysis based on visual information from video

Mikhail Bolbat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX023/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-12. Den ändrades senast 2013-11-12

CPL ID: 186492

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek