In English

Fastighetsutveckling inom hyresbostadsmarknaden. Konceptet First Class.

Filp Hansson ; Petter Ljung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:82, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-11-08. Den ändrades senast 2013-11-08

CPL ID: 186319

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek