In English

BIM and Information Management Towards a more value-adding state by applying the Lean Theory

AHMED NASSIR ALI ; SHAHRAM MOHSENI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:133, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, Building Information Modelling, BIM & information, Information Management, Information exchange, BIM and value, Value adding information, Lean Theory, Lean Construction, Information Logistics, BIM and LeanPublikationen registrerades 2013-11-08. Den ändrades senast 2013-11-08

CPL ID: 186316

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek