In English

Planning to Incorporate Sustainability Dimensions into Enterprise Strategy: A Literature Review

BADEEL AL-MAHDAWIY
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:137, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sustainability planning, key factors, enterprise, ISO 14001.Publikationen registrerades 2013-11-08. Den ändrades senast 2013-11-08

CPL ID: 186315

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek