In English

Automatic Overdrive for Manual Transmission

Peter Båstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-08.

CPL ID: 186293

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek