In English

The future radar operator workplace - Design guidelines and sound design

Christoffer Olsson ; Marcus Wernberger Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-11-08.

CPL ID: 186258

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek