In English

Synthesis of silica particles for the use as probe in duffusion by FRAP and NMR-diffusometry

Marie Ivarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica, stöber process, fluorescein, NMR diffusometry, fluorescence recovery after photobleachingPublikationen registrerades 2013-11-07. Den ändrades senast 2013-11-07

CPL ID: 186212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek