In English

Mesoporous titania in local drug delivery

Saba Atefyekta
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bone anchored implant, mesoporous titania, EISA-method, local drug delivery systemPublikationen registrerades 2013-11-07. Den ändrades senast 2013-11-07

CPL ID: 186191

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek