In English

Hälsoeffekter och samhällskostnader till följd av trafikbuller vid öppna respektive slutna kvarter i stadsmiljö

Matilda Arnesson ; Per Engström ; Walid Feghali ; Veronika Jönebratt ; Andréa Palmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:70, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: akustik, trafikbuller, hälsoeffekter, kvartersutformning, kvartersstruktur, ljudtrycksnivå, Götaverksgatan.Publikationen registrerades 2013-11-06. Den ändrades senast 2013-11-06

CPL ID: 186125

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek