In English

Mötesskapande arkitektur - en studie om brukarplanering

Co-creating a co-house

Karin Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: brukarplanering, deltagarprocess, medskapande arkitektur,Publikationen registrerades 2013-10-31. Den ändrades senast 2013-10-31

CPL ID: 185972

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek