In English

Assessment of Organic Pollutants in Landfill Leachate: Future Screening and Characterization

Gustav Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:91, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Organic pollutants, landfill leachate, MSWIR, noncombustible waste, prioritizing pollutants.Publikationen registrerades 2013-10-31. Den ändrades senast 2013-10-31

CPL ID: 185971

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek