In English

Effects of Climate Change; Flooding in Lake Vänern

Ida Mattfolk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:19, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Climate change, Lake Vänern, flooding, wastewater treatment plant, sewer network systemPublikationen registrerades 2013-10-31. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 185970

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek