In English

Soil Washing: Optimization of acidic leaching of Copper from contaminated soils

Anna Eriksson ; Per Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:32, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Soil Washing: Optimization of acidic leaching of Copper in contaminated soilsPublikationen registrerades 2013-10-31. Den ändrades senast 2013-10-31

CPL ID: 185969

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek