In English

Investigation of organics and ammonium adsorption by activated sludge

Soroush Saheb Alam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:70, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: activated sludge, wastewater, wastewater treatment plant, biology, adsorption, organics, nitrogen, SBR,Publikationen registrerades 2013-10-31. Den ändrades senast 2016-02-01

CPL ID: 185967

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek