In English

Studio i mekanik och hållfasthetslära - utveckling av laborationer för förståelse av grundläggande principer och fenomen

Simon Eliasson ; Anna Jösok ; Lars Nävert ; Louise Alinde Sundbeck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2013:13, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-10-31. Den ändrades senast 2013-10-31

CPL ID: 185911

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek