In English

Home is wherever I'm with you - New eyes on housing to promote alternative households

Anna Klara Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-30. Den ändrades senast 2013-10-30

CPL ID: 185840

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek