In English

Exploitation and/or Exploration? Barriers for innovation within the construction industry.

LOUISE TRENS ; VERONICA JOHANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:107, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Organizational ambidexterity; Exploration; Exploitation; Innovation;Publikationen registrerades 2013-10-29. Den ändrades senast 2013-10-29

CPL ID: 185821

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek