In English

Real estate development. Organisational structure and conceptualisation of ideas.

ANDREAS LUNDGREN ; VIKTOR THUN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:114, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: real estate development, project development, business development, idea creation, conceptualisation of ideas, property development, organisational development, real estate investmentPublikationen registrerades 2013-10-29. Den ändrades senast 2013-10-29

CPL ID: 185818

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek