In English

Modeling of spread tow carbon fabric composites for advanced lightweight products

Emina Music ; Andreas Widroth
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:58, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-29. Den ändrades senast 2013-10-29

CPL ID: 185791

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek