In English

Stad - ramverk och roman

City - framwork and novel

Carolina Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-28.

CPL ID: 185748

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek