In English

Auxiliary Belt Transmission Analysis

Johan Lindberg ; Erik Runfelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2013:26, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: AVL EXCITE TD, tensioner, hysteresis, FEAD, modelling, simulation, correlationPublikationen registrerades 2013-10-28. Den ändrades senast 2013-10-28

CPL ID: 185705

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek