In English

Insulinpump med integrerad kontinuerlig blodsockermätning. Ett designförslag med fokus på användaren

Insulin pump with integrated continuous glocose monitoring. A design proposal with the user in focus

Maria Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-03-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 18569

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek