In English

Vendors Galore and more - in search of cultural identity and social values in the Tanzanian marketplace

Sara Boustedt ; Nathalie Mair
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-10-25. Den ändrades senast 2013-10-25

CPL ID: 185672

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek